De frivillige i kirken

Arbejdsgruppen 'De frivillige i kirken' arbejder med at tiltrække nye kræfter til det kirkelige arbejde og med at fastholde dem, vi har. Gruppen ønsker at samle og videregive de gode historier om frivilligt arbejde inden for kirken. Gruppen har blandt andet sørget for en fælles annoncekampagne i forbindelse med menighedsrådsvalg.

Hvis du er interesseret i at være medlem af gruppen eller gerne vil høre mere om gruppens arbejde er du velkommen til at kontakte gruppens tovholder Else Marie Pedersen, mail: tot.pedersen@mail.tele.dk