Provstiudvalget

Medlemmer til provstiudvalget (PU) vælges hvert fjerde år. Der vælges 4 - 8 personer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Ud over de valgte medlemmer er provsten født medlem.

Nuværende PU sidder til 31. oktober 2025.

Valgbar til provstiudvalget er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd.

Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster er alle sognepræster, der er fastansat i provstiet.

Medlemmer

Valgt til provstiudvalget fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2025:

Anders Brødbæk Hummelmose

Anders Brødbæk Hummelmose
Formand
98 82 58 16
anders@hummelmose.com

Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen
Næstformand
25 44 75 02
joergen.nielsen.try@gmail.com

Bodil Hemmingsen

Bodil Hemmingsen
Medlem
30 51 88 65
andersogbodil@gmail.com

Michael Peter Hansen

Nethe Budolfsen
Medlem
4216 64 66
maneka@mail.dk

Niels Christian Aagaard

Niels Christian Aagaard
Medlem
60 61 35 81
n.c.aagaard@gmail.com

Rune Leo Thomassen

Rune Leo Thomassen
Sognepræst
98 84 10 24
24 87 11 89
rlt@km.dk

Lise Lundgreen

Lise Lundgreen
Provst
51 44 00 78
llun@km.dk

Stedfortrædere til provstiudvalget:

1. Nethe Budolfsen, Serritslev.
2. Mogens Jensen, Serritslev. 
3. Kjeld Christensen, Hallund.
Stedfortræder for Jørgen Nielsen: Karen-Marie Kristensen, Asaa-Melholt.
Stedfortræder for Rune Thomassen: Ann Sofi Lægsgaard Andersen, Jerslev-Hellum-Mylund.

Repræsentant i stiftsrådet

Valgt til stiftsråd fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2025:

Jørgen Nielsen, Dronninglund. 
Stedfortræder: Anders Hummelmose, Brønderslev

Mødereferater

Provstiudvalgets mødekalender