Provstesyn

Mindst hvert fjerde år skal der holdes provstesyn over kirke og kirkegård. 

Formålet med synet er at få foretaget en grundig gennemgang af kirken og kirkegården. Synet skal derfor i hvert fald omfatte følgende:

  1. Kirkebygningens ydre.
  2. Kirkebygningens indre, herunder tårn- og loftsrum.
  3. Kirkens inventar og tilbehør. Tilbehør, der normalt opbevares uden for kirken, skal være til stede ved synet.
  4. Behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskader og lignende forsikringsbegivenheder.
  5. Kirkegården med tilbehør og bygninger til brug for kirke eller kirkegård.
  6. Kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap.
  7. Miljø- og energihensyn.

Oversigt over kommende syn.

Skema til syn i menighedsråd
Dette skema benyttes når menighedsrådende årligt gennemfører syn. Skemaet indsendes til provstiudvalget til orientering.

Datoer for kommende provstesyn