Visionsprojektet

Visionsprojektet i Brønderslev Provsti har fokus på samarbejde, fællesskab og nytænkning.

Arbejdet i Visionsprojektet foregår i forskellige grupper, som koncentrerer sig om hvert sit område. Grupperne er altid åbne for nye medlemmer, uanset om man er ansat i kirken, medlem af menighedsrådet eller har lyst til at være frivillig. Alle med tid og lyst kan være med til at præge kirkelivet i Brønderslev Provsti.

En gang om året afholdes visionsdag, hvor vi udvikler nye idéer i fællesskab.

Økonomi og vedtægter

Provstiudvalget fastlægger Visionsprojektets økonomiske ramme. Repræsentantskabet, der består af en repræsentant fra hvert menighedsråd, drøfter Visionsprojektets overordnede retning og formål og godkender budgetter.

Vedtægterne for Visionsprojektets arbejde blev vedtaget på budgetsamrådet den 5. november 2013 og blev senest revideret den 27. august 2015.
Vedtægterne kan hentes her.

Har du spørgsmål til Visionsprojektet, er du velkommen til at kontakte provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail: evr@km.dk