Konsulenter

KONSULENTER, SOM MENIGHEDSRÅDENE KAN BENYTTE

Personalekonsulent
Linda Sørensen, lee@km.dk, tlf. 22 57 79 32.
Liselotte Rasmussen, lior@km.dk, tlf. 30 34 23 11.

Bygningssagkyndig i provstiet
Lars Balle, lab@bk-nord.dk, tlf. 41 99 50 01.

Kirkeministeriets Varme-, energi- og klimakonsulent
Poul Klenz Larsen, tlf. 20 15 35 30, poul.klenz.larsen@privat.dk, Vilvordevej 55, 2920 Charlottenlund. Konsulenten varetager de faglige vurderinger omkring opvarmning af kirker.

Kirkegårdskonsulent
Arkitekt Mogens Andersen, tlf. 98 16 59 64, træffes bedst efter kl. 17. Mail: arkitekt@mbandersen.dk. Adresse: Vibevej 6, 9000 Aalborg. Konsulenten udtaler sig om og vejleder om anlæg af kirkegårde, beplantning og indretninger. Han vejleder også i spørgsmål om graverhuse, kirkegårdsdige, træfældning og genplantning.

Konsulent vedrørende kirkernes indretning
Selskabet for Kirkelig Kunst, Frederiksholms Kanal 28G, 1220 København K, www.kirkeligkunst.dk, tlf. 33 15 58 66. De tilbyder gratis rådgivning til menighedsrådene om kirkernes indretning.

Klokkekonsulent
Rasmus Møller, tlf. 86 39 40 48, Nørregade 4, 8560 Ryomgård, prm@km.dk. Konsulenten varetager de faglige vurderinger omkring klokker.

Bygningskonsulent
Sager vedrørrende præsteboliger og andre bygninger i menighedsrådets ansvarsområde.
Preben Rottbøll, Kong Christians Álle 24, 9000 Aalborg. Tlf.: 40 85 77 26. Mail: preben@rottboell.dk
 

ARKITEKTER

Nedenstående oversiget angiver i alfabetisk rækkefølge de arkitekter i nærheden af Brønderslev Provsti, som har arbejdet med renovering af kirkelige bygninger, som fx præsteboliger og sognegårde. Oversigten skal alene ses som en oversigt og Brønderslev Provsti har dermed ingen særlig interesse eller indflydelse på hvem af rådgiverne der kontaktes, eller om andre rådgivere uden for listen kontaktes.

ARKI NORD A/S, 9900 Frederikshavn
Arne Nielsen Hav, tlf. 99 22 32 11. 
Præsteboliger og sognegårde. Renovering af kirker og kirkerum. 

Arkitektfirmaet Bundgaard ApS, 9800 Hjørring
Terkel Bundgaard, tlf. 98 91 18 33. 
Præsteboliger og sognegårde. Renovering af kirker og kirkerum. 

Arkitektfirmaet Hovaldt ApS, 9760 Vrå
Dorte Hovaldt, tlf. 41 11 64 90. 
Præsteboliger og sognegårde. 

Arkitektfirma Søren Kibsgaard M.A.A., 9520 Skørping
Søren Kibsgaard, tlf. 20 16 86 10. 
Præsteboliger og sognegårde. Renovering af kirker og kirkerum. 

Baumann Arkitekter A/S, 8800 Viborg
Jens Andrew Baumann, tlf. 23 25 10 75. 
Præsteboliger og sognegårde. Renovering af kirker og kirkerum. 

Bjerg Arkitektur A/S, 9800 Hjørring
Kjeld Bjerg, tlf. 98 92 71 00. 
Præsteboliger og sognegårde. 

Brix – Nordberg Arkitektur, 9800 Hjørring
Jesper Nordberg, tlf. 22 15 58 60. 
Præsteboliger og sognegårde. 

Knudsen & Østergaard A/S, 9000 Aalborg
Ole Knudsen, tlf. 98 16 31 11. 
Præsteboliger og sognegårde. Renovering af kirker og kirkerum. 

Per Pedersen, 9320 Hjallerup
Per Pedersen, tlf. 98 28 45 12. 
Præsteboliger og sognegårde. 

Signatur, 8900 Randers
Søren Nørgaard, tlf. 22 75 00 36. 
Præsteboliger og sognegårde.