Sorggrupper er åbne for deltagere

Der er tre sorggrupper i Brønderslev kommune: 

Dronninglund hver 3. tirsdag kl. 10.00-12.00. Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej 5.

Hjallerup hver 3. onsdag kl. 17.00-19.00 
Pavillonen ved Hjallerup Kirke, Hjallerupvej 127.

Brønderslev hver 3. fredag kl. 10.00-12.00
Brønderslev Sognegård, Bredgade 104

Det er Folkekirken i Brønderslev kommune, som indbyder og Marie Kirketerp, sogne-og diakonipræst, som er tovholder. Marie er ansat af Brønderslev Provsti til at fremme kirkens omsorgsarbejde (diakoni).

Tilbuddet er til voksne, der har mistet et familiemedlem, ægtefælle eller partner, børn, forældre eller søskende ved død – uanset om det er sket for flere år siden eller det stadig er ret nyt.

HENT FOLDER OM SORGGRUPPERNE HER

Du kan også hente inspiration og hjælp her: sorggrupperikirken.dk 

Om sorggrupperne
Sorggrupperne giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

At miste er det samme som at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger flere eller mange år tilbage. Den efterfølgende sorg er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som f.eks. sorg, savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.

Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.

Målet med grupperne er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

Præsentation

De tre sorggrupper har hjemme i Folkekirken, Brønderslev Provsti. Sorggruppen i Dronninglund ledes af to erfarne sorggruppeledere, familieterapeut Birgitte Nygaard og pædagog Bente Rasmussen. Begge har i en del år stået for familiesorggruppen i Aalborg. Sorggruppen i Brønderslev ledes af sygeplejerske Annelise Strange Møller, sygeplejerske Birthe Sørensen og tovholder i provstiets diakonigruppe samt medlem af Brønderslev menighedsråd Else Hansen. Sorggruppen i Hjallerup ledes af sogne- og diakonipræst Marie Kirketerp og sygeplejerske Lena Christensen.

Alle syv har deltaget i kurser om sorggrupper. 

Information:

Læs mere på www.broenderslevprovsti.dk

Kontakt Diakonipræst Marie Kirketerp og hør mere: tlf. 24 44 06 22 eller mki@km.dk

 

Ultimate Web A/S